Zvolte si typ nemovitosti

Ekonomika a oceňování nemovitostí

Provádíme oceňování nemovitostí, odhady a posudky na tržní ocenění nemovitostí pro oblast Brno-město a Brno-venkov (resp. Jihomoravský kraj).

Zpracováváme ocenění a tržní odhady všech typů nemovitostí – bytů, rodinných domů, obytných domů, garáží, rekreačních objektů, zahrad, zemědělských pozemků i komerčních staveb.

 • posudek tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení
 • úřední (administrativní) oceňování nemovitostí dle platné legislativy
 • ocenění nemovitosti jako podklad pro banku nebo stavební spořitelnu při čerpání hypotéky nebo jejím refinancování
 • zpracování nezávislého posudku na odhad tržní ceny před prodejem Vaší nemovitosti
 • zpracování odborného vyjádření ke kupní ceně nemovitosti, kterou se chystáte koupit
 • vyhotovení přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • vyhotovení přiznání k dani z nemovitostí

Využití a určení posudků

Ocenění nemovitosti je nutné vyhotovit v různých životních situacích. Nejčastěji při převodu nemovitosti kupní nebo darovací smlouvou, dále při dědickém řízení. Dalšími případy jsou vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů (SJM). Podle odlišného druhu situace se odlišují i jednotlivé posudky, jejich rozsah a metodika zpracování. Ocenění pro účely dědického řízení se používá pro potřeby notáře. Tržní odhad nemovitosti poukazuje na stávající hodnotu nemovitosti na trhu, nepracuje tedy se zákonem danými tabulkami, ale objektivně přistupuje k problematice. Zpracovává se zpravidla pro potřeby banky či stavební spořitelny při vyřizování hypotéky či úvěru. Znalecký posudek je nutný zejména pro potřeby finančního úřadu při převodu nemovitosti, jedná se o stanovení tzv. administrativní ceny, které je přílohou přiznání k dani z převodu nemovitosti. Odborné vyjádření k tržní ceně je vhodné například při plánovaném prodeji či koupi nemovitosti pro získání lepší představy o nabízené či požadované ceně.

Potřebné podklady pro vypracování posudku pro účely dědického řízení:

 • číslo dědického řízení a spisová značka (přiděluje notář)
 • údaje o zůstaviteli
 • výpis z KN
 • snímek z katastrální mapy (stačí z internetu)
 • základní technické parametry nemovitosti jako jsou: plocha m2, rok výstavby (případně rekonstrukce), vybavení stavby, napojení na inženýrské sítě apod.

Potřebné podklady pro vypracování úředního (administrativního) odhadu:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek z katastrální mapy
 • projektová dokumentace
 • nabývací tituly (např.: kupní smlouva, darovací smlouva)
 • doklady omezující vlastnická práva
 • věcná břemena
 • nájemní smlouvy (existují-l)
 • kolaudační rozhodnutí (rozhodnutí o užívání stavby)
 • územní rozhodnutí (u oceňování stavby před zahájením)
 • stavební povolení (pro nedokončenou stavbu)
 • geometrický plán (pokud oceňované stavby nejsou zakresleny v katastrální mapě)

Vždy je nezbytná prohlídka nemovitosti odhadcem (místní šetření) za účasti zadavatele.

Mám zájem o ocenění nemovitosti: